Alt efter hvilken overenskomst, eller hvad der er aftalt omkring fravær p.g.a. sygdom, så kan der ydes refusion for løndelen.

Siger overenskomsten eller aftalen, at der er løn under sygdom, så kan der søges refusion fra 1. fraværsdag.

Er der ingen aftale om løn under sygdom, så vil fleksjobberen kunne modtage sygedagpenge efter gældende regler, fra 1. fraværsdag.

Men husk: Fraværet skal anmeldes til kommunen. Uanset løn eller ej under sygdom.
Anmeldes via NemRefusion

 

<<<<  TILBAGE

Hjemmesiden for virksomheder & fleksjobber i Lolland kommune.

 Administrator for www.fleksjoblolland.dk  Mikael Hansen Kragenakkevej 46 4913 Horslunde  mail: fleksjob.lolland@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk