ADVARSEL: (Især til kommunerne)

Hævet feriepenge modregnes ALTID med BRUTTOværdien.. Altså feriepengenes værdi FØR am-bidrag og skat. 

Det har i mange tilfælde vist sig, at en OMREGNER fra nettoværdi til bruttoværdi IKKE kan anvendes. 

Årsagen er: 

1. Til timelønnet i et fleksjob, anvender arbejdsgiver ofte et skattefradrag, når de indberetter feriepenge til
   feriekonto.    
   (derfor bliver nettoferiepengenes værdi ikke mulig at omregne til brutto, uden at kende dette evt. anvendte
   fradrag)


2. HVIS fleksjobberens trækprocent/fradrag ændre sig i kalenderåret. OG arbejdsgiver indberetter til feriekonto hver
   måned/kvartal, så kan en (omregner) IKKE benyttes.  

3. HVIS der i optjeningsåret har været flere arbejdsgivere, så vil samlet feriepenge muligvis IKKE ikke være
    beskattet ens.

   DERFOR bør bruttoværdien (der aldrig fremgår af feriekonto) istedet findes på arbejdsgivers e-indberetning for
   feriepenge.

   Hent derfor denne anvisning, der i langt de fleste tilfælde kan anvendes: KLIK HER
 

Hjemmesiden for virksomheder & fleksjobber i Lolland kommune.

 Administrator for www.fleksjoblolland.dk  Mikael Hansen Kragenakkevej 46 4913 Horslunde  mail: fleksjob.lolland@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk