Kort fortalt er et fleksjob et job oprettet på specielle vilkår.. En fleksjobber er en person som p.g.a. forskellige hindringer, ikke kan arbejde på lige fod med alm. ansatte.

Inden en person bliver godkendt til fleksjob, har vedkommende været gennem en længere proces. Bl.a. for at afklare evt. rest arbejdsevne. Er restarbejdsevnen typisk på under 50%, kan der tilkendes fleks.

 

Hjemmesiden for virksomheder & fleksjobber i Lolland kommune.

 Administrator for www.fleksjoblolland.dk  Mikael Hansen Kragenakkevej 46 4913 Horslunde  mail: fleksjob.lolland@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk