Info om hjemmesiden www.fleksjoblolland.dk

 

Hjemmesiden er oprettet med det formål, at styrke fleksjob ordningen i Lolland kommune.

Der er hverken politiske eller økonomiske bånd mellem hjemmesiden og Lolland kommune.

ALT på denne hjemmeside er gratis at benytte.

 

Vigtigste formål er et forsøg på, at fremme forbindelsen mellem de virksomheder, som ønsker eller har en fleksjobber ansat, via hurtig kontakt til fleksjobkonsulenterne og fleksjobberne i kommunen.
Et andet vigtigt formål er, at formidle information om HVAD fleksjob er, samt at henvise til de steder hvor denne information ligger på nettet.

For fleksjobberne ”med bopæl i Lolland kommune” er ideen, at de via en  formular kan indtaste deres oplysninger samt jobønsker på en nem måde. Det er naturligvis frivilligt at afgive disse oplysninger. Stamoplysningerne opsamles i en database, hvor til KUN Administrator af hjemmesiden og Fleksjobkonsulenterne har adgang. Via en afkrydsning i formularen kan fleksjobberen vælge, om de vil stå som ANONYM jobsøgende på hjemmesiden, hvilket der kan fremme deres jobmuligheder.

For Jobkonsulenterne er ideen, at det at have databasen som et arbejdsredskab, måske kan lette deres arbejde i jobsøgningen for de ledige fleksjobbere. Derved åbnes mulighed for det rigtige job, til den rigtige ledige fleksjobber.

For virksomhederne er det ønsket om, at der kan skabes en hurtig kontakt mellem de 3 parter. Dels via de offentliggjorte annoncer, som de ledige fleksjobbere har lagt på hjemmesiden, og dels via den virksomheds formular, som ligger på denne hjemmeside. Den vil muliggøre, at en virksomhed kan forespørge direkte til fleksjobkonsulenterne, hvis de har en ledig fleksstilling, eller frivilligt vælge, at annoncerer fleksstillingen direkte på fleksjoblolland.dk. Modsat fleksjobberne er kommunegrænsen IKKE et >must< for virksomheder. Alt er interessant. Det grundlæggende krav for en virksomhed er blot, at det er en dansk registreret virksomhed, med et dansk CVR-nr. 

Hjemmesiden er langt hen af vejen opbygget, som links til eksisterende sider på internettet. Dels ligger der meget spændende og oplysende dér, dels er der ingen grund til at ”opfinde den dybe tallerken” endnu engang. Samtidigt er det oftest det nyeste, som findes på nettet.

Undertegnet er administrator på hjemmesiden, tidligere selvstændig, lønmodtager og nu fleksjobber.

 

Med venlig hilsen

Administrator: Mikael Hansen Kragenakkevej 46 4913 Horslunde 

Kontakt: fleksjob.lolland@gmail.com

Hjemmesiden for virksomheder & fleksjobber i Lolland kommune.

 Administrator for www.fleksjoblolland.dk  Mikael Hansen Kragenakkevej 46 4913 Horslunde  mail: fleksjob.lolland@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk