Ingen ret til fleksydelse (efterløn) Hvad sker der med ledighedsydelsen ??
(Opdateret d. 22-9 -2017)

Af mange "gamle" link på nettet, fremgår det at man som ledig fleksjobber falder fra højeste
ledighedsydelse til laveste, EFTER man bliver 60,5 år. DET ER FORÆLDET !!!!
Loven blev ændret pr. 1. jan 2013 i forbindelse med fleksjobreformen.. Men også vedr. den løbende
ændring om, HVORNÅR efterlønsalder og alder for folkepension indtræder.. Alder for folkepension og
efterløn, bliver løbende justeret.. Første gang i 2015..
Se link: https://www.hk.dk/akasse/emner/efterloensalder

Hvornår falder DU fra højeste ledighedsydelse "89 %", til  den lave " 60%" ???
Se det som en slags "klippekort". Fra den dag du "kunne" få efterløn, og frem til din alder for folkepension,
så har du IALT 6 mdr´s ret til højeste ledighedsydelse (hvis du HAR opnået den ret inden).
Hver ledighedsperiode mellem datoen for retten til efterløn og frem til folkepensionen, giver et "klip"
Når alle 6 mdr. er brugt i den periode, så falder man til den laveste ledighedsydelsesats. (60%)
fremover ved al ledighed.. Og retten til højeste ledighedsydelse, kan IKKE genoptjenes via et fleksjob.

BEMÆRK:
1. Dette påvirker kun ledighedssatsen under ledighed.. IKKE reglerne om fleksløntilskud og fleksjob.. Det er
de samme regler uanset alder, frem til folkepensionen..
2. Alle har samme ret til højeste ledighedsydelse (hvis den ret er opnået inden) i hele perioden mellem
efterlønsalderen og folkepensionen, SÅ LÆNGE man ikke har opbrugt de samlede 6 mdr.
3. Ovennævnte gælder KUN fleksjobbere der ikke har indbetalt til efterløn (fleksydelse)
4. Den laveste sats( 60 %) er UDEN gensidig forsørgerpligt.. Uafhængigt af partner og formue.
5. De 6 mdr. kan udgøre flere perioder i tidsrummet.. Fx. 3 x 2 mdr´s ledighed = 6 mdr. ialt.
 

LEDIGHEDSSATSER 2017:
Højeste ( 89 %) = 16.380 kr/md...
Mellem   (80 %) = 14.808 kr/md.. (Forsørger med hjemmeboende børn under 18 år)
Laveste   (60 %) = 11.143 kr/md.. (Ingen hjemmeboende børn under 18 år)

Hjemmesiden for virksomheder & fleksjobber i Lolland kommune.

 Administrator for www.fleksjoblolland.dk  Mikael Hansen Kragenakkevej 46 4913 Horslunde  mail: fleksjob.lolland@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk